Onduidelijkheid over rioolkosten in Gouda blijft bestaan, pleidooi voor eenmalige korting

Lees meer

Wethouders Michiel Bunnik (CDA) en Hilde Niezen (GroenLinks) en de VVD zitten nog steeds niet op een lijn over de uitgaven voor de Goudse rioleringen. De oppositiepartij geeft aan ‘grote’ verschillen te zien tussen inkomsten en uitgaven in verschillende jaren.

Bron: AD